Pompy jednostopniowe

Opis

Pompy jednostopniowe

Szeroka gama pomp jednostopniowych dla różnych zastosowań:

  • Seria RFA/RFI – pompy monoblokowe znormalizowane zgodnie z DIN 24255

Zastosowanie: do nieagresywnej czystej wody w przemyśle, nawadnianiu, instalacjach grzewczych, przeciwpożarowych itp.

Max. temp. medium 90°C, Max ciśnienie 10 barów

Pobierz katalog


  • Seria CEB – samozasysające pompy odśrodkowe do wody zanieczyszczonej i ścieków. Półotwarty wirnik zmniejsza ryzyko zatkania. Łatwy dostęp do wnętrza pompy bez potrzeby rozpinania orurowania.

Zastosowanie: do niepalnych i niewybuchowych cieczy, woda deszczowa, ścieki (w tym mocno zanieczyszczone). Przemysł, systemy odwadniania, odprowadzanie ścieków itp.

Max. temp. medium 40°C, PH 5-9

Pobierz katalog


  • Seria CP – pompy dzielone z króćcami ssącymi i tłocznymi odlanymi w dolnej części obudowy, dzięki czemu możliwy jest dostęp do wnętrza pompy bez konieczności odłączania rurociągu.

Szeroki zakres pomp z wydajnością do 3000 l/s i podnoszeniem do 190 m.

Zastosowanie: do wody czystej lub lekko zanieczyszczonej, obiegi wodne w zakładach przemysłowych, górnictwie, budownictwie, obiegi wody pitnej, nawadnianie, zestawy pomp gaśniczych itp.

Max. temp. medium 90°C

Pobierz katalog


  • Seria RNL – monoblokowe, jednostopniowe pompy odśrodkowe do montażu in-line.

Do stosowania w przemyśle, do zaopatrzenia w wodę, systemy ogrzewania i chłodzenia.

Średnica króćców: 40 – 200 mm

Wydajność: 2,5 – 500 m³/h

Temperatura pracy: -20 +110°C

Pobierz katalog


  • Serie RNI-GNI – zgodne z normami EN 733/ DIN 24255/ NF E-44111 pompy odśrodkowe o ciśnieniu do 10 bar w wykonaniu monoblokowym (GNI) lub ze sprzęgłem na podstawie (RNI).

Pobierz katalog

Wpisz wyszukiwane słowo powyżej i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Do góry